تفاوت میان نسخه‌های «سردار اسعد»

بدون خلاصه ویرایش
جز (سردار اسعد (ابهام‌زدایی) را به سردار اسعد منتقل کرد: ربات: انتقال به نام درست بر اساس رهنمود مربوطه)
{{ابهام زدایی}}
 
'''سردار اسعد بختیاری'''، می‌تواند اشخاصاشاره زیربه گفتهاشخاص شودهزیر باشد:
* سردار اسعد اول: [[اسفندیار خاناسفندیارخان]]
* سردار اسعد دوم: [[علیقلی خان سردار اسعد]] فرمانده فاتحینفاتحان تهران در انقلاب مشروطیت
* سردار اسعد سوم: [[جعفرقلی خان بختیاری]] ملقب به سردار بهادر پسر علیقلی خان از فرماندهان دولت مشروطه و وزیر جنگ رضاشاه{{شخصیت‌های مشروطه}}