تفاوت میان نسخه‌های «جنگ ایران و عراق»

جز
{{اصلی|روابط آفریقای جنوبی و عراق در جنگ ایران و عراق}}
* {{SWE}}
{{اصلی|روابط سوئد و عراق در جنگایرانجنگ ایران و عراق}}
* {{ROM}}
{{اصلی|روابط رومانی و عراق در جنگ ایران و عراق}}