باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
'''عدد مثلثی''' {{انگلیسی|Triangular number}} عدد مثلثی به معنی حاصل جمع اعداد متولی طبیعی گفته می‌شود به این صورت که که اولین عدد مثلثی مساوی است با مجموع یک عدد از [[اعداد طبیعی]]، دومین معادل است با مجموع دو عدد از اعداد طبیعی، سومین معادل است با مجموع سه عدد از اعداد طبیعی و ... که بالاخره nامین عدد مثلثی معادل است با مجموع n عدد از اعداد طبیعی که مقدار این عدد معادل n(n+1)/2 خواهد بود.
 
اگر هر دو عدد پشت سرهم در سری اعداد مثلثی را با هم جمع کنیم حاصل جمع یک عدد مربع می‌شود. مثلا" 1+3۴=4۳+۱ یا 3+6۹=9۶+۳ یا 6+10۱۶=16۱۰+۶ و ...
 
== منابع ==