تفاوت میان نسخه‌های «شهرستان ایلام»

(«،» باعث جابجایی اعداد می شد)
 
== تقسیمات کشوری ==
این شهرستان دارای دوسه بخش و چهارشش دهستان است:
* دهستانهای [[بخش سیوان شهرستان ایلام [بخش سیوان ]]
**دهستان میش خاص
** دهستان علیشروان
مرکز بخش :جعفر آباد
* دهستانهای [[بخش مرکزی شهرستان ایلام|بخش مرکزی]]:
** [[دهستان ده پائین]]
** [[دهستان میششهید خاصکشوری]]
نقاط شهری: [[ایلام]]
* دهستانهای [[بخش چوار]]:
۵

ویرایش