تفاوت میان نسخه‌های «سامانه جرم‌متغیر»

جز
 
=== پرتاب ماهواره به دور زمین از پایگاه کِلپ کاناورال ===
سرعت ماهواره در مداری دایره‌ای در نزدیکی زمین حدود ۸ [[کیلومتر بر ثانیه]] است. ماهواره‌ها به سمت شرق پرتاب می‌شوند تا از چرخش زمین حول محور خودش بهره گرفته‌شود. برای نقطه‌ای در نزدیکی [[خط استوا،استوا]]، سرعت چرخشی تقریباً عبارت است از
<math>\omega R</math>
که مقدار عددی آن حدوداً
که در آن <math>m_R</math> = جرم موشک, <math>m_p</math> = جرم محموله و <math>m_F</math> = جرم سوخت است و همچنین <math>\tau_B</math> مدت زمان سوختن سوخت تا زمان اتمام آن بوده و <math>\tau_s</math> ضربه مخصوص [[موتور موشک]] نام گرفته و عبارت است از <math>\tau_s=\frac{V}{g}</math>.
 
[[زمان پایان]] یافتن سوخت موشکی که محموله را در مدار LEO قرار می‌دهد، حدود ۶۰۰s است. با قرار دادن اعداد در معادله بالا به این نتیجه می‌رسیم:
<center>
<math>