تفاوت میان نسخه‌های «جهان غرب»

این واژه به [[فلسفه غربی]] و [[فرهنگ]] کشورهای غربی نیز اشاره دارد.
== مقدمه ==
فرهنگ غرب از حوضه‌ی [[دریای مدیترانه]] و اطراف آن سرچشمه گرفته و آغاز شده است و غالب اوقات از [[یونان]] و [[رم]] به عنوان بنیانگذاران [[فرهنگ غربی]] یاد میشود. فرهنگ غربی ابتدا در شرق و غرب خود گسترش یافت و سواحل دریای سیاه را دربرگرفت و مناطق بیشتری از سواحل مدیترانه را شامل شد. در این بین فرهنگ غربی از فرهنگهای غنیِ [[خاورنزریک باستان]] مانند [[فنیقی‌ها]],[[کارتاژ|کارتاها]], [[میان‌رودان]] و [[مصر باستان]] تاثیر پذیرفت. بعدها آنها به سمت شمال دریای مدیترانه نیز رفتند و غرب, مرکز, جنوب شرق, شرق و شمال اروپا را نیز تحت سلطه‌ی خود درآوردند. مسیحی‌سازی بلغارستان (قرن نهم میلادی), مسیحی‌سازی روس-کیف (قرن دهم میلادی), مسیحی‌سازی اسکاندیناوی (قرن داوزدهم میلادی) و مسیحی سازیمسیحی‌سازی لیتوانی ( قرن چهاردهم میلادی) باقی نواحی اروپا را نیز به تمدن غربی اضافه کرد.
<ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Western_world#Introduction</ref>
{{بخش نیازمند گسترش}}
 
== مقاطع تاریخی ==
{{بخش نیازمند گسترش}}
کاربر ناشناس