تفاوت میان نسخه‌های «سنگسر مخطط»

جز
== منابع ==
* صادقی، ناصر،۱۳۸۰:ویژگی‌های زیستی و ریخت‌شناسی ماهیان جنوب ایران، انتشارات نقش مهر،۴۳۸ ص.
* بلگواد، ه، لوپنتین، ب،۱۹۴۴:ماهیان [[خلیج فارس،فارس]]، ترجمه اسماعیل اعتماد و بابا مخیر،۱۳۶۹، [[انتشارات دانشگاه تهران،۲۵۷صتهران]]،۲۵۷ص.
* نورنخش، حسین،۱۳۷۰:پژوهشی پیرامون صید، دریا و ابزیان خلیج فارس، انتشارات [[امیر کبیر]].
 
[[رده:ماهی‌ها]]