سیاهچال: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
سیاهچال‌های قدیم، مکان‌هایی نمور و تاریک و بسیار ناگوار بودند و بندیان را گاه با غل و زنجیر نیز در آن‌ها می‌بستند.
 
در روزگار مصریان باستان و [[آشوریان]] از سیاهچال استفاده می‌شد و در [[شاهنشاهی ایران،ایران]]، [[امپراتوری روم]] و در میان یونانیان نیز کسانی که بزه‌های سنگین انجام داده‌بودند به سیاهچال افکنده می‌شدند.
 
از زندانیان معروف سیاهچال می‌توان به [[گریگور روشنگر]] اشاره کرد که مسیحیت را به ارمنستان آورد. گریگور فرزند آناک از خاندان ایرانی پارت بود که پس از کشته شدن پدرش، توسط دایه خود به بیزانس برده شد و بدین ترتیب در محیطی مسیحی پرورش یافت. گریگور همراه [[تیرداد سوم]] پسر خسرو پادشاه ارمنستان پس از مرگ خسرو، به قصد تصاحب تاج و تخت پدر به ارمنستان آمد. تیرداد پس از غلبه بر پادشاه ساسانی و تصرف ارمنستان، روزی همراه ملازمان خود از نیایشگاه آناهید دیدار کرد تا به اتفاق همراهان قوچ‌هایی قربانی کنند. هنگامی که نوبت گریگور رسید او از این کار خودداری ورزید و بدین ترتیب سبب خشم پادشاه شد. بدستور پادشاه گریگور را به سیاهچال [[خورویراپ]]، در دامنه کوه تاریخی آرارات انداختند. بنا به داستان‌های تاریخی گریگور مدت ۱۴ سال در این مکان زندان بود.<ref>پارسا، مانی: [http://www.radiozamaaneh.com/special/2007/07/post_255.html رادیو زمانه]: سفرنامه ارمنستان- بخش سوم: مردم متمدن در مینی‌بوس‌های کوچک. تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۸۶.</ref><ref>^ Mircea Eliade; Charles J. Adams (1987). The Encyclopedia of religion. Macmillan. ISBN 978-0-02-909750-2.</ref>