باز کردن منو اصلی

تغییرات

[[رده:نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی]]
[[رده:نمایندگان سنندج در مجلس]]
[[رده:نمایندگان مجلس ایران]]