تفاوت میان نسخه‌های «سانتور (ریزسیاره)»

ابرابزار
(ابرابزار)
سانتور'''سانتورها''' ها،{{انگلیسی|Centaur}} اجرام آسمانی ای هستند که بین [[مشتری (سیاره)|مشتری]] و [[نپتون]] گرد [[خورشید]] می گردندمی‌گردند. مدارشان ناپایدار بوده و ممکن است مدار سیارات بیرونی را قطع کند یا نکند.<ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Centaur_(minor_planet)</ref>
 
ستاره شناسان تا به امروز مطمئن نبودند که آیا سانتورها سیارک هایی هستند که از بخش های درونی منظومه شمسی به این سو پرتاب شده اند یا ستارگان دنباله داری هستند که از نقاط دوردست به سوی خورشید در حرکتند. این اجرام به خاطر ماهیت دوگانه ای که دارند سانتور یا قنطورس (نیم‌اسب) نام گرفته اند که نام جانوری در افسانه های یونان است که بالا تنه شان مانند انسان و چهار پایشان مانند اسب است.
 
نتایج بررسی های ناسا نشان می دهد که در حدود دو سوم سانتورها از منشاء ستارگان دنباله دار بوده و از نقاط دوردست بیرونی و منجمد منظومه شمسی آمده اند. هنوز مشخص نیست که آیا یک سوم باقی مانده آنها از سیارک تشکیل شده است یا خیر.<ref>http://iipdigital.usembassy.gov/st/persian/inbrief/2013/07/20130726279579.html#axzz2s5uMUTJ9</ref>
 
 
 
 
 
 
 
 
ستاره شناسان تا به امروز مطمئن نبودند که آیا سانتورها سیارک هاییسیارک‌هایی هستند که از بخش هایبخش‌های درونی منظومه شمسی به این سو پرتاب شده اندشده‌اند یا ستارگان دنباله داری هستند که از نقاط دوردست به سوی خورشید در حرکتند. این اجرام به خاطر ماهیت دوگانه ایدوگانه‌ای که دارند سانتور یا قنطورس (نیم‌اسب) نام گرفته اندگرفته‌اند که نام جانوری در افسانه هایافسانه‌های یونان است که بالا تنه شان مانند انسان و چهار پایشان مانند اسب است.
 
نتایج بررسی هایبررسی‌های ناسا نشان می دهدمی‌دهد که در حدود دو سوم سانتورها از منشاء ستارگان دنباله دار بوده و از نقاط دوردست بیرونی و منجمد منظومه شمسی آمده اندآمده‌اند. هنوز مشخص نیست که آیا یک سوم باقی مانده آنها از سیارک تشکیل شده است یا خیر.<ref>http://iipdigital.usembassy.gov/st/persian/inbrief/2013/07/20130726279579.html#axzz2s5uMUTJ9</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
* {{یادکرد ویکی|عنوان = Centaur (minor planet)|پیوند = http://en.wikipedia.org/wiki/Centaur_(minor_planet) |زبان =انگلیسی| بازیابی =۱۲ بهمن ۱۳۹۲}}