تفاوت میان نسخه‌های «یوسف‌خان گرجی»

جز
 
== اقدامات ==
*فتحعلیشاه قاجار برای سرکوب [[عبدالله پاشا]] که در بغداد اقدام به نافرمانی از شاه می‌نمود، یوسف‌خان را به همراه [[محمدعلی دولتشاه]] به این شهر گسیل داشت تا عبدالله پاشا را سرکوب کنند. سپاه شاه چون به نزدیکی [[بغداد]] رسید، والی شهر، [[جعفر کاشف‌الغطا]] را که دارای احترام و مقام نزد فتحعلیشاه بود، واسطه کرد تا جنگ در نگیرد. وی نیز چنین کرد و موضوع با مذاکره پایان یافت.<ref name=namdaran></ref>
]] را که دارای احترام و مقام نزد فتحعلیشاه بود، واسطه کرد تا جنگ در نگیرد. وی نیز چنین کرد و موضوع با مذاکره پایان یافت.<ref name=namdaran></ref>
*در سال ۱۲۳۸ هجری قمری، عباس میرزا، به منظور مقابله با [[اکراد]] که به [[سلماس]] و حدود آن تجاوز کرده بودند، با دستور به یوسف‌خان مبنی بر دفع آنها و همراه کردن فوج بهادران و فوج ینگی با وی، وی را به نبرد با آنها گماشت. در جنگی که میان سپاهایان شاه و اکراد روی داد، اکراد شکست خورده و فرار کردند.<ref>{{یادکرد|کتاب=گرجی‌های ایران (فریدون شهر)|نویسنده = ملک‌محمد رحیمی|ناشر =یکتا |شهر=اصفهان |صفحه=۸۵ |سال=۱۳۷۹ |شابک=<!-- شمارهٔ شابک -->}}</ref><ref>{{یادکرد |کتاب= شرح حال رجال ایران در قرن ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هجری| نویسنده= مهدی بامداد| ناشر= زوار| چاپ= اوّل| شهر=تهران | سال= ۱۳۴۷| صفحه=۴۷۷}}</ref>