تفاوت میان نسخه‌های «محمدقاسم ظهیرالدوله»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
'''محمدقاسم خان ظهیرالدوله'''، داماد [[فتحعلیشاه قاجار]] و پسر سلیمان خان قوانلو قاجار اعتضادالدوله (نظام الدوله) و پدر [[ملک جهان خانم]] معروف به [[مهدعلیا]]، مادر [[ناصرالدین شاه قاجار]] بود.
 
در سال ۱۲۲۷ هجری قمری، فتحعلی شاه، او را به همراه جمعی از فرماندهان و سرکردگان خود، برای سرکوب [[عبدالله پاشا،پاشا]]، والی [[بغداد]] فرستاد. [[محمدعلی میرزا دولتشاه]] و یوسف‌خان گرجی نیز در این سفر جنگی او را همراهی می کردند. این سرکوب پیش از آنکه درگیرد، با میانجی‌گری [[جعفر کاشف‌الغطا]] با مذاکره مرتفع شد.<ref name=namdaran>{{یادکرد|کتاب=نامداران اراک|نویسنده =حسن صدیق|ناشر =نشر کارا|کوشش=محمدرضا محتاط|صفحه=۹۱|سال=۱۳۷۲}}</ref>
 
همچنین در سال ۱۲۳۶ هجری قمری، هنگامی که میان دو [[ایل]] [[قشقایی]] و [[بختیاری]] نزاعی سخت درگرفته بود، فتحعلیشاه، [[امیرمحمدقاسم خان ظهیرالدوله]] را به اصلاح کار آنها مأمور نمود و متعاقب آن، وی را به فارس فرستاد.
 
== مرگ عجیب ==
در حدود سال ۱۲۴۷ یا ۱۲۴۸ هجری قمری و زمانی که محمدقاسم خانمحمدقاسم‌خان ظهیرالدوله، عازم فارس بود، برای مدتی در [[شهرضا]] ([[قمشه]])، توقف و استراحت داشت و در مدت این توقف وی شبی از شبها به می‌گساری پرداخت. در آن شب وی در عالم مستی و بیهوشی قصد داشت که برای قضای حاجت از اطاقاتاق خارج شود، اما به جای آنکه از در خروجی اطاقاتاق بیرون برود، به اشتباه از دری خارج شد که در حیاط باز می‌شد و بسیار مرتفع بود. بدین ترتیب وی از بالا به پایین پرتاب شد و در دم جان سپرد. وی را در مزار شاهرضای قمشه به خاک سپردند.
 
== میراث ==