عباس ادهم: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (ربات: حذف از رده:پیگیری ربات حذف کارکتر نادرست)
[[رده:اهالی تهران]]
[[رده:نیکوکاران اهل ایران]]
[[رده:وزیران دولت عبدالحسینکابینه هژیر]]
[[رده:وزیران دولت محمدکابینه ساعد]]