تفاوت میان نسخه‌های «ابن قتیبه دینوری»

جز
* [http://almuttaqoon.com/index.php?showtopic=888 Imam Ibn Qutayba]
 
==منبع==
* [http://www.cgie.org.ir دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی]
* [http://www.tahoordanesh.com دائرة‌المعارف طهور]
* [http://www.hawzah.net سایت حوزه]
 
{{تاریخ‌نگاران دوره اسلامی}}