تفاوت میان نسخه‌های «جهانی‌شدن»

 
10)گسترش ارتباطات ورسانه ها و فرآيندهاي تبادل اطلاعات در سراسر نقاط جهان وپديد آمدن دنيا مجازي ارتباطات واطلاعات
 
11)ادغام و در تبادل شاخصه ها و رفتارهای فرهنگی
 
12)تغییر نگرش ها، ایدئولوژی ها، هنجارها و...
12)تغییر نگرش ها، ایدئولوژی ها، هنجارها و...<ref>زيرك ،معصومه،« تحليل پيامد ها و دستاوردهاي تجاري جهاني شدن،منطقه گرايي و الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني »</ref>
 
==تحولات رخ داده در سطح بين المللي باظهور پديده جهاني شدن==
کاربر ناشناس