تفاوت میان نسخه‌های «نفرین منابع»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱۲ سال پیش
(فقط یک صفحه بندی کوچک)
==نفرین منابع==
 
رشد اقتصادی پایین تر کشورهایی با منابع طبیعی گسترده نسبت به سایر کشورها تناقضی است که به نفرین منابع شهرت دارد. این پدیده بر اثر عوامل مختلف ممکن است بوجود آید، از آن جمله کاهش قدرت رقابتی در سایر بخشهای اقتصادی ( که بر اثر نرخ واقعی ارز که به طبع تزریق درآمد حاصل از منابع بطور مسقیم در اقتصاد حاصل میشود.) . فرار سرمایه از بخش منلبعمنابع طبیعی. عدم مدیریت دولت و یا بر اثر فساد سیاسی ممکن است اتفاق بیافتد.
 
این ایده که وجود منابع طبیعی می تواند نفرین باشد تا برکت در سال 1980 مطرح شد. و در 1993 ریچارد اوتی این موضوع را که چرا کشورهایی با انبوه منابع طبیعی نتوانسته اند از ثروتشان در جهت شکوفایی اقتصادشان بهره گیرند را توضیح داد. نمونه بارز این مدعا را می توان در کشورهای تولید کننده نفت یافت. مابین سالهای 1965 - 1998 سرانه تولید ناخالص ملی در این کشورها از متوسط 1.3% کمتر بود، در حالی که در سایر کشورهای در حا ل توصعه سرانه تولید ناخالص ملی متوسط 2.2% بود.
۳

ویرایش