تفاوت میان نسخه‌های «درگاه:فضا»

۷۵ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
(صفحه‌ای جدید حاوی «{| width="100%" cellpadding="5" cellspacing="5" style="background:black; border-style:solid; border-width:2px; border-color:black;" | width...» ایجاد کرد)
 
{| width="100%" cellpadding="5" cellspacing="5" style="background:white; border-style:solid; border:solid 1px gray; border-top:0;"
| <!-- width="55%" valign="top" style="padding: 0; margin:0;" | -->
{{/box-header|Introductionمعرفی|Portalدرگاه:Spaceفضا/Intro|}}
{{Portalدرگاه:Spaceفضا/Intro}}
{{/box-footer|}}
 
<div style="float:right; width:44%"> <!-- This margin should be right of the above -->
 
{{/box-header|Space news|Portalدرگاه:Spaceفضا/News/Current|}}
{{Portalدرگاه:Spaceفضا/News/Current}}
{{/box-footer|}}
 
 
<div style="float:right; width:100%">
{{/box-header|Astronomical events|Portalدرگاه:Spaceفضا/Astronomical events|}}
{{Portalدرگاه:Spaceفضا/Astronomical events}}
</div>
 
{{Portalدرگاه:Spaceفضا/box-header|''Space-relatedدرگاه portalsهای مرتبط با فضا''|Portalدرگاه:Spaceفضا/Portalsدرگاه ها|}}
{{Portalدرگاه:Spaceفضا/Portals}}
{{Portalدرگاه:Spaceفضا/box-footer|}}
 
{{portals}}