تفاوت میان نسخه‌های «جهانی‌شدن»

 
10)گسترش ارتباطات ورسانه ها و فرآيندهاي تبادل اطلاعات در سراسر نقاط جهان وپديد آمدن دنيا مجازي ارتباطات واطلاعات<ref>زيرك ،معصومه،« تحليل پيامد ها و دستاوردهاي تجاري جهاني شدن،منطقه گرايي و الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني »</ref>
 
 
11)ادغام و تبادل شاخصه ها و رفتارهای فرهنگی
۱۳

ویرایش