تفاوت میان نسخه‌های «جهانی‌شدن»

۱۳۶ بایت اضافه‌شده ،  ۶ سال پیش
سازمان تجارت جهاني يكي از سازمانه هايي است كه بيانگر جهاني شدن اقتصاد در شرايط حاضر مي باشد.اين سازمان از جهاني شدن بازار هاي مالي و گسترش آنها و قراردادهاي الزام اور براي كشورها،جهاني شدن اقتصاد و تجارت آزاد وحركت گسترده كالا در ميان مرزها را به وجود آورده است.<ref>الحمادي،عبدالله،«ماومظاهر جهانی شدن»</ref>
 
يكي از اهداف بنيادي جهاني شدن در عرصه اقتصاد از ميان رفتن مرزهاي اقتصادي وحذف موانع حقوقي –قانوني در كشورهاست به گونه اي كه سرمايه ها به صورت آزاد در گردش درآيند .<ref>مجتهد زاده،پیروز،«هوتهویت ململی در عصر جهانی شدن»</ref>
 
 
11.توسلي،غلام عباس ،«جهانی شدن وتأثیر آن در ایران»
 
12.البرو،مارتین ،«عصر جهانی،جامعه شناسی پدیده جهانی شدن»،ترجمه نادر سالار زاده احمدی،سال 1381،نشر آزاد اندیشان:تهران1تهران
 
13.پيشگاه هاديان،حمید،«جایگاه دولت ها در روند جهانی شدن(با تأ كید بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران)»
13.پيشگاه هاديان،حمید1381
 
 
۱۳

ویرایش