تفاوت میان نسخه‌های «جهانی‌شدن»

جز (Mgh.eco89 صفحهٔ جهانی‌سازی را به جهانی‌شدن که تغییرمسیر بود منتقل کرد)
 
 
=جهانی شدن=
 
جهاني شدن از ديدگاه كار شناسان امور بين الملل فرايند يكپارچگي مردم جهان در در يك جامعه واحد است به نحوي كه حوادث و اتفاقات در نواحي دوردست سبب شكل گيري رخدادهاي محلي مي شوند .البته جهاني شدن سبب گسترش پيوند ها و ارتباطات متقابل فراتر از دولت ها مي شود و از اهميت مرزها و فاصله جغرافيايي مي كاهد.<ref>زيرك،معصومه ،«تحليل پيامد ها و دستاوردهاي تجاري جهاني شدن،منطقه گرايي و الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني » </ref>
۱۳

ویرایش