قوانین گاز: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (ربات: حذف میان‌ویکی موجود در ویکی‌داده: ۲۰ میان‌ویکی)
که در آن p فشار و V حجم گاز است.
 
== قانون چارلزشارل ==
{{نوشتار اصلی|قانون چارلزشارل}}
قانون چارلزشارل یا قانون حجم‌ها، نخستین بار در سال ۱۶۷۸ بدست آمد. این قانون می‌گوید که برای یک گاز کامل یا آرمانی در فشار ثابت، حجم با دمای مطلق گاز (در [[کلوین]]) نسبت مستقیم دارد.
 
:<math> V_1/T_1=V_2/T_2 \,</math>
کاربر ناشناس