تفاوت میان نسخه‌های «نشانگان قفل‌شدگی»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات: حذف از رده:پیگیری ربات حذف کارکتر نادرست)
**وجود حرکت چشم‌ها در راستای عمودی (بالا و پایین)
**تقارب چشم‌ها
*وضعیت دسربره ([[اکستانسیون]] در چهار اندام) یا حالت خم شده ([[فلکسوری]]) در اندام‌ها
*طبیعی بودن [[نوار مغزی]] یا الکتروانسفالوگرافی (EEG)