باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== علت شروع ==
[[آشی‌کاگا یوشی‌ماسا]] بعد از برادر بزرگتر خود [[آشی‌کاگا یوشی‌ماسایوشی‌کاتسو|یوشی‌ماسایوشی‌کاتسو]] که در کودکی به [[شوگون|شوگونی]] رسید و بعد از مدتی نیز درگذشت به عنوان هشتمین [[شوگون]] در [[شوگون‌سالاری آشی‌کاگا]] انتخاب شد. او در سن ۲۹ سالگی نخست چون فرزندی از خود نداشت، برادر کوچکتر خود [[آشی‌کاگا یوشی‌می]] را به عنوان جانشین انتخاب کرد اما پس از گذشت یکسال همسرش [[هینو تومیکو]] فرزند پسری به دنیا آورد و یوشی ماسا نیز به اصرار همسر خود پسرش [[آشی‌کاگا یوشی‌هیسا]] را به جانشینی برگزید. بر سر مسئلهٔ جانشینی بین او و برادرش اختلاف درگرفت و در نهایت این اختلاف به [[جنگ اونین]] منجر شد.
{{آغاز شجره‌نامه}}
{{شجره‌نامه | | | | | | | | | | |آش| | آش=[[آشی‌کاگا یوشی‌نوری]]{{سخ}}ششمین شوگون}}