تفاوت میان نسخه‌های «لمور»

۲۰۱ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
جز
ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار
(توضیحاتی درباره لمور ها)
جز (ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار)
| status = CITES_A1
| status_system = CITES
| status_ref = {{Sfn|Harcourt|1990|pp=7–13۷–۱۳}}
| regnum = [[Animal|Animalia]]
| phylum = [[طنابداران]]
| infraordo = نوشته را ببینید
| subdivision_ranks = [[تیره (زیست‌شناسی)|تیره]]
|subdivision = †[[Archaeolemuridae]]<br />{{سخ}}
[[Cheirogaleidae]]<br />{{سخ}}
[[آی-آی]]<br />{{سخ}}
[[Indriidae]]<br />{{سخ}}
[[Lemuridae]]<br />{{سخ}}
[[Lepilemuridae]]<br />{{سخ}}
†[[Megaladapidae]]<br />{{سخ}}
†[[Palaeopropithecidae]]
| diversity_link = فهرست گونه‌های لمور
| diversity = حدود 100۱۰۰ گونه زیست میکندمی‌کند;<br />{{سخ}}see [[فهرست گونه‌های لمور]]
| range_map = Madagascar (orthographic projection).svg
| range_map_caption = منطقه زندگی لمورها با رنگ سبز مشخص است
| range_map_alt = جزیره ماداگساکار در جنوب شرقی آفریقا با رنگ سبز مشخص است.
}}
==واقعیت ها==
 
== واقعیت ها ==
لمورها گروه ویژه ای از نخستی ها (پریمات ها) هستند که تنها در ماداگاسکار و جزایر کومورو یافت می شوند. 50 گونه لمور وجود دارد که 17 گونه از آن در لیست گونه های در معرض خطر قرار گرفته است.
 
لمورها گروه ویژه ایویژه‌ای از نخستی هانخستی‌ها (پریمات هاپریمات‌ها) هستند که تنها در ماداگاسکار و جزایر کومورو یافت می شوندمی‌شوند. 50۵۰ گونه لمور وجود دارد که 17۱۷ گونه از آن در لیست گونه هایگونه‌های در معرض خطر قرار گرفته است.
لمورها حیواناتی اجتماعی هستند. آنها دست و پایی دراز، پنجه ها و انگشتانی انعطاف پذیر و پوزه ای بلند دارند.
 
لمورها حیواناتی اجتماعی هستند. آنها دست و پایی دراز، پنجه هاپنجه‌ها و انگشتانی انعطاف پذیرانعطاف‌پذیر و پوزه ایپوزه‌ای بلند دارند.
امروزه بزرگترین خطر برای لمورها از دست دادن زیستگاه است زیرا انسان ها جنگل های بومی آن ها را برای ساخت مزرعه از بین می برند.
 
امروزه بزرگترین خطر برای لمورها از دست دادن زیستگاه است زیرا انسانانسان‌ها ها جنگل هایجنگل‌های بومی آن هاآن‌ها را برای ساخت مزرعه از بین می برندمی‌برند.
==تشریح فیزیکی==
 
== تشریح فیزیکی ==
لمور یک نوع نخستی است یعنی از وابستگان انسان و میمون های بی دم می باشد ولی این را هرگز از ظاهر آنها نمی توانید متوجه شوید. انواع بسیار متفاوتی از لمورها وجود دارد اکثر آنها پوزه ای بلند و نوک تیز دارند که به حس بویایی قدرتمند آنها کمک می کند. هر نوع از لمورها بسیار متفاوت به نظر می رسد. آنها رنگ های متفاوتی از قهوه ای مایل به سرخ تا خاکستری تیره دارند و در تمام اندازه ها یافت می شوند. کوچکترین لمور، لمور موشی کوتوله است و تنها 60 گرم وزن دارد اما بزرگترین لمورها یعنی ایندری و لمورهای سیفاکا به اندازه ی یک گربه هستند.
==ارتباطات==
لمورها از حس بویایی برای برقراری ارتباط با یکدیگر استفاده می کنند. این نخستی ها بر روی پای خود غده های عطری دارند که رایحه ای خاص در سطحی که لمور از آن عبور می کند باقی می گذارد. اگر لمور دیگری از آنجا عبور کند با استشمام آن رایحه متوجه می شود که لمور دیگری قبلا آنجا بوده است. لمورها دم پر پشت و بلندی دارند که آن را در هوا نگاه می دارند و به آن موج می دهند که این کار به نوبه ی خود روش دیگری برای برقراری ارتباط به شمار می رود. این دم بزرگ همچنین به لمور این امکان را می دهد که در هنگام پرش از درختی به درخت دیگر بتواند تعادل خود را حفظ کند.
==عادت ها==
اکثر لمورها درختزی هستند و بیشتر وقت خود را بر روی درختان و بوته ها سپری می کنند. آنها قدرت زیادی برای آویزان شدن از شاخه ها دارند. فقط لمور دم حلقه ای بیشتر وقت خود را بر روی زمین می گذراند. معمولا لمورهایی که در روز بیدار و فعال هستند به صورت گروهی زندگی می کنند. آنها برای برقراری ارتباط با یکدیگر علاوه بر رایحه و دم از ایجاد سر و صدا نیز بهره می برند. لمورهای شب زی که در شب فعال هستند. میل دارند تنها زندگی کنند.
==ناحیه و محل سکونت==
همه ی لمورها تنها در ماداگاسکار (جزیره ای در کرانه ی آفریقا) و جزایر کومورو یافت می شوند. اما لمورها در این جزایر در مناطق مختلفی زندگی می کنند. برخی از آنها در جنگل های بارانی مرطوب زندگی می کنند در حالی که برخی دیگر در مناطق بیابانی و خشک به سر می برند.
 
لمور یک نوع نخستی است یعنی از وابستگان انسان و میمون هایمیمون‌های بی دم می باشدمی‌باشد ولی این را هرگز از ظاهر آنها نمی توانیدنمی‌توانید متوجه شوید. انواع بسیار متفاوتی از لمورها وجود دارد اکثر آنها پوزه ایپوزه‌ای بلند و نوک تیز دارند که به حس بویایی قدرتمند آنها کمک می کندمی‌کند. هر نوع از لمورها بسیار متفاوت به نظر می رسدمی‌رسد. آنها رنگ هایرنگ‌های متفاوتی از قهوه ایقهوه‌ای مایل به سرخ تا خاکستری تیره دارند و در تمام اندازه هااندازه‌ها یافت می شوندمی‌شوند. کوچکترین لمور، لمور موشی کوتوله است و تنها 60۶۰ گرم وزن دارد اما بزرگترین لمورها یعنی ایندری و لمورهای سیفاکا به اندازه یاندازهٔ یک گربه هستند.
==تولید مثل==
 
== ارتباطات ==
وقتی یک لمور متولد می شود تا زمانی که بتواند روی پای خود بایستد توسط مادرش حمل می شود. اکثر لمورها به مدت 18 سال عمر می کنند.
لمورها از حس بویایی برای برقراری ارتباط با یکدیگر استفاده می کنندمی‌کنند. این نخستی هانخستی‌ها بر روی پای خود غده هایغده‌های عطری دارند که رایحه ایرایحه‌ای خاص در سطحی که لمور از آن عبور می کندمی‌کند باقی می گذاردمی‌گذارد. اگر لمور دیگری از آنجا عبور کند با استشمام آن رایحه متوجه می شودمی‌شود که لمور دیگری قبلا آنجا بوده است. لمورها دم پر پشت و بلندی دارند که آن را در هوا نگاه می دارندمی‌دارند و به آن موج می دهندمی‌دهند که این کار به نوبه ینوبهٔ خود روش دیگری برای برقراری ارتباط به شمار می رودمی‌رود. این دم بزرگ همچنین به لمور این امکان را می دهدمی‌دهد که در هنگام پرش از درختی به درخت دیگر بتواند تعادل خود را حفظ کند.
 
== عادت غذاییها ==
اکثر لمورها درختزی هستند و بیشتر وقت خود را بر روی درختان و بوته هابوته‌ها سپری می کنندمی‌کنند. آنها قدرت زیادی برای آویزان شدن از شاخه هاشاخه‌ها دارند. فقط لمور دم حلقه ایحلقه‌ای بیشتر وقت خود را بر روی زمین می گذراند. معمولا لمورهایی که در روز بیدار و فعال هستند به صورت گروهی زندگی می کنندمی‌کنند. آنها برای برقراری ارتباط با یکدیگر علاوه بر رایحه و دم از ایجاد سر و صدا نیز بهره می برندمی‌برند. لمورهای شب زی که در شب فعال هستند. میل دارند تنها زندگی کنند.
 
== ناحیه و محل سکونت ==
عادت غذایی لمورها معمولا گیاهخواری است. غذای آنها شامل برگ ها و میوه ها می شود با این حال گاه گاهی از حشرات و حیوانات کوچکتر نیز تغذیه می کنند.
همه یهمهٔ لمورها تنها در ماداگاسکار (جزیره ایجزیره‌ای در کرانه یکرانهٔ آفریقا) و جزایر کومورو یافت می شوندمی‌شوند. اما لمورها در این جزایر در مناطق مختلفی زندگی می کنندمی‌کنند. برخی از آنها در جنگل هایجنگل‌های بارانی مرطوب زندگی می کنندمی‌کنند در حالی که برخی دیگر در مناطق بیابانی و خشک به سر می برندمی‌برند.
 
== تولید مثل ==
==وضعیت==
 
وقتی یک لمور متولد می شودمی‌شود تا زمانی که بتواند روی پای خود بایستد توسط مادرش حمل می شودمی‌شود. اکثر لمورها به مدت 18۱۸ سال عمر می کنندمی‌کنند.
در بین 50 گونه ی متفاوت لمورها، 10 گونه از آنها به طور بحرانی در خطر هستند، 7 گونه در خطر و 19 گونه آسیب پذیر تشخیص داده شده اند.
 
== عادت هاغذایی ==
==حفاظت و اکولوژی==
 
عادت غذایی لمورها معمولا گیاهخواری است. غذای آنها شامل برگ هابرگ‌ها و میوهمیوه‌ها ها می شودمی‌شود با این حال گاه گاهی از حشرات و حیوانات کوچکتر نیز تغذیه می کنندمی‌کنند.
لمورها نقش مهمی را در اکولوژی ماداگاسکار و جزایر کومورو بازی می کنند زیرا آنها با خوردن میوه ها موجب پراکنده شدن دانه ها می شوند. این دانه ها می توانند به شکل گیاهان جدید رشد کنند و این بسیار مهم است زیرا جنگل های ماداگاسکار در سطح وسیعی نابود شده است.
 
== وضعیت ==
لمورها به شدت در خطر هستند زیرا محل سکونت آنها در حال نابودی است. مردم ماداگاسکار درختان جنگل را برای تهیه ی هیزم و افزایش محصولات کشاورزی در آن محل قطع می کنند. در واقع 80 در صد از زیستگاه های طبیعی لمورها نابود شده است. لمورها اگرچه خودشان به پراکنده شدن دانه ها ورشد گیاهان جدید کمک می کنند اما انسان هایی که جنگل ها را قطع می کنند نمی توانند آنها را تحمل کنند.
 
در بین 50۵۰ گونه یگونهٔ متفاوت لمورها، 10۱۰ گونه از آنها به طور بحرانی در خطر هستند، 7۷ گونه در خطر و 19۱۹ گونه آسیب پذیر تشخیص داده شده اندشده‌اند.
جمعیت لمورها همچنین از طریق شکار آسیب دیده است. خوشبختانه همه ی انواع لمورها به وسیله ی CITES محافطت شده اند. این سازمان شکار لمورها را جز برای تحقیقات علمی و نگهداری در باغ وحش غیر قانونی اعلام کرده است. این قوانین به خوبی اجرا شده اند و لمورها برای مدت زیادی در مرکز تلاش های حفاظتی قرار داشته اند.
 
== حفاظت و اکولوژی ==
اگرچه لمورها در گذشته برای مدت زیادی شکار نشده اند ولی هنوز بقای آنها در خطر است.
 
لمورها نقش مهمی را در اکولوژی ماداگاسکار و جزایر کومورو بازی می کنندمی‌کنند زیرا آنها با خوردن میوه هامیوه‌ها موجب پراکنده شدن دانهدانه‌ها ها می شوندمی‌شوند. این دانهدانه‌ها ها می توانندمی‌توانند به شکل گیاهان جدید رشد کنند و این بسیار مهم است زیرا جنگل هایجنگل‌های ماداگاسکار در سطح وسیعی نابود شده است.
 
لمورها به شدت در خطر هستند زیرا محل سکونت آنها در حال نابودی است. مردم ماداگاسکار درختان جنگل را برای تهیه یتهیهٔ هیزم و افزایش محصولات کشاورزی در آن محل قطع می کنندمی‌کنند. در واقع 80۸۰ در صد از زیستگاه هایزیستگاه‌های طبیعی لمورها نابود شده است. لمورها اگرچه خودشان به پراکنده شدن دانه هادانه‌ها ورشد گیاهان جدید کمک می کنندمی‌کنند اما انسان هاییانسان‌هایی که جنگل هاجنگل‌ها را قطع می کنند نمیمی‌کنند توانندنمی‌توانند آنها را تحمل کنند.
 
جمعیت لمورها همچنین از طریق شکار آسیب دیده است. خوشبختانه همه یهمهٔ انواع لمورها به وسیله یوسیلهٔ CITES محافطت شده اندشده‌اند. این سازمان شکار لمورها را جز برای تحقیقات علمی و نگهداری در باغ وحش غیر قانونی اعلام کرده است. این قوانین به خوبی اجرا شده اندشده‌اند و لمورها برای مدت زیادی در مرکز تلاش هایتلاش‌های حفاظتی قرار داشته اندداشته‌اند.
==منبع==
 
اگرچه لمورها در گذشته برای مدت زیادی شکار نشده اندنشده‌اند ولی هنوز بقای آنها در خطر است.
 
== منبع ==
{{پانویس}}
Lemur. (۲۰۱۲, February 7). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved ۱۵:۵۱, February 9, 2012, from http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lemur&oldid=475496820