تفاوت میان نسخه‌های «دولت‌گرایی»

بدون خلاصه ویرایش
جز (Kowsari صفحهٔ حکومت مداری را به دولت گرایی منتقل کرد)
'''حکومتدولت مداریگرایی''' یا '''دولت محوری''' ({{lang-fr|étatisme}}) در [[علوم سیاسی]]، این باور است که [[دولت]] باید سیاست اقتصادی یا اجتماعی یا هر دو را تا حدی کنترل کند.<ref name="After Statism by Levy">{{cite book | title=The State After Statism: New State Activities in the Age of Liberalization | publisher=Harvard University Press | author=Levy, Jonah D | year=2006 | location=Cambridge, MA | pages=469 | isbn=978-0-674-02276-8}}</ref><ref name="Statism, Youth, and Civic Imagination by Obadare">{{Cite book | publisher = Codesria | isbn = 978-2-86978-303-4 | last = Obadare | first = Ebenezer | title = Statism, Youth, and Civic Imagination: A Critical Study of the National Youth Service Corps Programme in Nigeria | location = Dakar Senegal | year = 2010}}</ref><ref name="Rise and Demise of German Statism by Kvistad">{{Cite book | publisher = Berghahn Books | isbn = 978-1-57181-161-5 | last = Kvistad | first = Gregg | title = The Rise and Demise of German Statism: Loyalty and Political Membership | location = Providence [u.a.] | year = 1999}}</ref><ref name="Statism and Anarchy by Bakunin">{{Cite book | publisher = Cambridge University Press | isbn = 978-0-521-36182-8 | author = Bakunin, Mikhail | title = Statism and Anarchy | location = Cambridge| year = 1990}}</ref>
حکومت محوری در واقع متضاد [[آنارشیسم]] است.<ref name="After Statism by Levy"/><ref name="Statism, Youth, and Civic Imagination
by Obadare"/><ref name="Rise and Demise of German Statism by Kvistad"/><ref name="Statism and Anarchy by Bakunin"/> حکومت محوری اشکال مختلفی را می تواند به خود بگیرد. مینارشیستهای خواهان دولتی حداقلی یا [[دولت نگهبان شب|نگهبان شب]] برای حفاظت مردم برابر تجاوز، دزدی، پیمان شکنی و تقلب با استفاده از نظامیان، پلیس و دادگاههایند.<ref name="Anarchism and Minarchism: A Rapprochement by Machan">{{Cite journal | issn = 1145-6396 | volume = 12 | pages = 569–569–588 | last = Machan | first = T | title = Anarchism and Minarchism: A Rapprochement | journal = Journal Des Economistes et Des Etudes Humaines | year = 2002}}</ref><ref name="Reply to Machan by Block">{{Cite journal | issn = 0363-2873 | volume = 21 | issue = 1 | pages = 61–61–90 | last = Block | first = W | title = Anarchism and Minarchism No Rapprochment Possible: Reply to Tibor Machan | journal = The Journal of Libertarian Studies | year = 2007}}</ref><ref name="Anarchism Minarchism by Long">{{Cite book | publisher = Ashgate | isbn = 978-0-7546-6066-8 | last = Long | first = Roderick | title = Anarchism Minarchism: Is a Government Part of a Free Country? | location = Aldershot, England| year = 2008}}</ref><ref name="Alternatives Utopianism and Organisation by Parker">{{Cite book | publisher = Zed | isbn = 978-1-84972-734-1 | last = Parker | first = Martin | title = The Dictionary of Alternatives Utopianism and Organisation | location = London, England | year = 2010}}</ref> برخی ممکن است به [[آتش نشانی]] و زندان هم باور داشته باشند.<ref name="Anarchism and Minarchism: A Rapprochement by Machan"/><ref name="Reply to Machan by Block"/><ref name="Anarchism Minarchism by Long"/><ref name="Alternatives Utopianism and Organisation by Parker"/> توتالیترینها خواهان دولتی حداکثری یا تمام عیارند.<ref name="Origins of Totalitarianism by Arendt">{{Cite book | publisher = Harcourt Brace & World | last = Arendt | first = Hannah | title = The Origins of Totalitarianism | location = New York | year = 1966}}</ref><ref name="Totalitarianism by Cernak">{{Cite book | publisher = ABDO | isbn = 978-1-61714-795-1 | last = Cernak | first = Linda | title = Totalitarianism | location = Edina, MN | year = 2011}}</ref><ref name="Totalitarianism by Friedrich">{{Cite book | publisher = Grosset & Dunlap | last = Friedrich | first = Carl | title = Totalitarianism | location = New York | year = 1964}}</ref><ref name="Totalitarianism by Gleason">{{Cite book | publisher = Oxford University Press | isbn = 978-0-19-505017-2 | last = Gleason | first = Abbott | title = Totalitarianism | location = Oxford | year = 1995}}</ref><ref name="Totalitarianism by Schapiro">{{Cite book | publisher = Praeger | last = Schapiro | first = Leonard | title = Totalitarianism | location = New York | year = 1972}}</ref>دولت محدود شده، [[دولت رفاه]] و دیگر گزینه ها بخش میانی میزان دولت محوری هستند.<ref name="Limited Government by Friedrich">{{Cite book | publisher = Prentice-Hall | isbn = 978-0-13-537167-1 | last = Friedrich | first = Carl | title = Limited Government: A Comparison | location = Englewood Cliffs, NJ | year = 1974}}</ref><ref name="Welfare State by Marx">{{Cite book | publisher = Wilson | last = Marx | first = Herbert | title = The Welfare State | location = New York | year = 1950}}</ref> [[تمامیت‌خواهی|تمامیت‌خواهان]] یک حکومت حداکثری یا همه جانبه را ترجیح می دهند.<ref name="Origins of Totalitarianism by Arendt">{{Cite book | publisher = Harcourt Brace & World | last = Arendt | first = Hannah | title = The Origins of Totalitarianism | location = New York | year = 1966}}</ref><ref name="Totalitarianism by Cernak">{{Cite book | publisher = ABDO | isbn = 978-1-61714-795-1 | last = Cernak | first = Linda | title = Totalitarianism | location = Edina, MN | year = 2011}}</ref><ref name="Totalitarianism by Friedrich">{{Cite book | publisher = Grosset & Dunlap | last = Friedrich | first = Carl | title = Totalitarianism | location = New York | year = 1964}}</ref><ref name="Totalitarianism by Gleason">{{Cite book | publisher = Oxford University Press | isbn = 978-0-19-505017-2 | last = Gleason | first = Abbott | title = Totalitarianism | location = Oxford | year = 1995}}</ref><ref name="Totalitarianism by Schapiro">{{Cite book | publisher = Praeger | last = Schapiro | first = Leonard | title = Totalitarianism | location = New York | year = 1972}}</ref>