قانون دست راست: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جز (ربات: حذف میان‌ویکی موجود در ویکی‌داده: ۳۴ میان‌ویکی)
با این قاعده می‌توانیم جهت حرکت (عکس العمل ) یک سیم را که جریان برق از آن گُذر میکند دریک [[میدان مغناطیسی]] تشریح نماییم! انگشت شست مسیر جریان برق ( از مثبت به منفی ) نشانگر است.
انگُشت سبابه [[خطوط میدان مغناطیسی]] را نشان میدهد و هرگاه برق از سیم پیچ بگذرد سیم حامل جریان برق در جهت انگُشت وسط ( بخاطر حرکت [[الکترون ها]] ) و قانون لورنتز تکان می‌خورد.
[[پرونده:Rechte-hand-regel.jpg|thumbبندانگشتی|leftچپ|250px]]
'''قاعده دست راست''' برای تعیین جهت [[جریان الکتریکی]] بکار می‌رود، بدین صورت که اگر کف دست خود را طوری نگه داریم که خطوط میدان مغناطیسی به کف دست ما وارد شود انگشتان باز شده جهت جریان الکتریکی و شصت جهت حرکت هادی را نشان میدهد.
{{انبارویکی‌انبار-رده|Right-hand rule}}
 
{{مکانیک-خرد}}