تفاوت میان نسخه‌های «قانون حمورابی»

جز
 
قانون حمورابی نخستین سند شناخته شده‌ای‌ست که در آن یک فرمانروا به اعلان عمومی یک مجموعه کامل قوانین برای ملت خود اقدام می‌کند.<ref>Charles F. Horne (1915)[http://avalon.law.yale.edu/ancient/hammint.asp The Code of Hammurabi : Introduction] Lillian Goldman Law Library, Yale Law School</ref>
[[حمورابی]] (۱۸۱۰-۱۷۵۰ پ.م.) ششمین پادشاه اولین سلسله شاهان کشور قدیم [[تمدن بابل|بابل]] است. [[تاریخ شاهی]] او را (۱۷۹۲-۱۷۵۰ پ.م.) آورده‌اند. این قانون شامل حقوق و روابط افراد با یکدیگر با تکیه بر عوامل مهم اقتصادی در آن دوران است.
 
== کشف ==
اگر زنی با مردی ازدواج کند و به او یک خدمتکار بدهد و برای او فرزند بیاورد، و آن مرد بخواهد زن دومی بگیرد، نمی‌تواند.
 
اگر مردی زنی بگیرد و از او [[بچه دار]] نشود و بخواهد زن دومی بگیرد و او را به خانه بیاورد، زن دوم هرگز نباید به جایگاه زن نخست (مرتبه) باشد.
 
اگر زن مردی بیمار شود و مرد بخواهد زن دیگری اختیار کند، نباید زن نخست را از خانه اخراج کند بلکه باید در خانه‌ای که ساخته نگه دارد و او را تا زمانی که زنده است حمایت (مالی؟) کند.
== منابع ==
{{پانویس}}
* [[تاریخ ماد]]. دیاکونوف. ترجمه [[کریم کشاورز،کشاورز]]، تهران: نشر امیرکبیر.
* [[مرتضی راوندی]]. تاریخ اجتماعی ایران. ( جلد ۱ ) ۱۳۵۴
* [http://www.crystalinks.com/babylon.html Babylon]