باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ابتدا تابع h را به شکل زیر تعریف می‌کنیم که تمام خواص تابع f را نیز دارد :
{{چر}}h(x)=f(x)-k g(x){{چر}}
 
حال اگر k را برابر <math>\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}</math> فرض کنیم خواهیم داشت :
 
:<math>\frac{f^\prime(c)}{g^\prime(c)}=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}</math>
 
== منبعمنابع ==
{{پانویس}}
 
* [[حساب دیفرانسیل و انتگرال]] ( جلد اول )، دکتر مسعود نیکوکار و بهمن عرب زاده، انتشارات آزاده ، 1384 ، ISBN 964-8020-47-7
 
[[رده:حساب دیفرانسیل و انتگرال]]