تفاوت میان نسخه‌های «لو کوربوزیه»

بدون خلاصه ویرایش
 
فرم ویلا شودان به خوبی به اقلیم حاره ای هند پاسخ می دهد. (احمد آباد-هند) سقف در بالای ساختمان همانند چتری عمل می کند و سوراخ ها در دل بنا این امکان را می دهند که نسیم خنک به خوبی از بین آنها و تراسها عبور کند.
 
حجم ویلا شودان از دو مکعب کنار هم تشکیل شده است که حجم اصلی بزرگتر و در بر گیرنده فضاهای خصوصی صاحب خانه می شود و حجم کوچکتر که یک طبقه است و در دل خود گاراژ،آشپزخانه و اتاق خدمتکاران را تشکیل می دهد. این دو حجم به کمک راه پله و راهرویی که به صورت خطی شکل در حجم ظاهر می شوند در ارتباط هستند.
 
این دو حجم به کمک راه پله و راهرویی که به صورت خطی شکل در حجم ظاهر می شوند در ارتباط هستند.
 
در نگاهی دیگر حجم اصلی را می توان مجموعه ای از سطوح دید که به صورت عمودی و افقی فضای کلی این مکعب را تقسیم می کنند و به صورت مکعب های کوچک پر و خالی نمایان می شوند.
۷۵

ویرایش