باز کردن منو اصلی

تغییرات

== منابع ==
* آرسام نام برادر کوچکتر خشایار هفتمین پسر داریوش بزرگ فرمانده سپاه جاویدان
* آرسام نامی لری یعنی اشکهایم
* رضایی، دکتر عبدالعظیم، تاریخ ده هزار ساله ایران، تهران: اقبال، چاپ ۱۶، ۱۳۸۴، جلد اول.
{{پانویس}}
۱

ویرایش