تفاوت میان نسخه‌های «اصلاح نژاد دام»

بدون خلاصه ویرایش
(تعییرات 78.38.132.84 به نسخهٔ 2498157 85.133.179.252 واگردانده شد.)
{{منبع}}{{ویکیسازی}}
{{ویکیسازی}}
'''اصلاح نژاد دام''' (Breeding) علم و هنر تثبیت ژنهای موثر در تولید اقتصادی دام می‌باشد. اصلاح نژاد با [[انتخاب]] دامها و طیور برتر از لحاظ ژنتيکيژنتيکی و با کمک [[روشهای آمیزشی]] مناسب، دام و طیور برتر راایجاد می‌کند. اصلاح نژاد یک علم کاربردی بوده و در بخش‌های تخصصی با کاربرد دانش ژنتیک، دانش آمار و رایانه افق جدیدی پیدا کرده است.
در برنامه هاي اصلاح نژاد دام هدف اين است كه حيوانات داراي ظرفيت ژنتيكي بالاتر از ميانگين جامعه شناسايي و انتخاب شده و از آنها به عنوان والدين نسل بعد استفاده شود. به اين ترتيب انتظار مي رود كه ميانگين ظرفيت ژنتيكي نتاج بيشتر از ميانگين نسل والدين باشد.
 
در برنامه هاي اصلاح نژاد دام هدف اين است كه حيوانات دارايدارای ظرفيت ژنتيكيژنتيكی بالاتر از ميانگين جامعه شناساييشناسايی و انتخاب شده و از آنها به عنوان والدين نسل بعد استفاده شود. به اين ترتيب انتظار ميمی رود كه ميانگين ظرفيت ژنتيكيژنتيكی نتاج بيشتر از ميانگين نسل والدين باشد.
 
{{زیست-خرد}}