تفاوت میان نسخه‌های «انتگرال»

۷۷۸ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
انتگرال هایی معین ممکن است با استفاده از روش‌های انتگرال گیری عددی، تخمین زده شوند.یکی از عمومی‌ترین روش‌ها، روش مستطیلی نامیده می‌شود در این روش ناحیه زیر نمودار تابع به یک سری مستطیل تبدیل شده و جمع مساحت آنها نشان دهنده مقدار تقریبی انتگرال است.
از دیگر روش هایی معروف برای تخمین مقدار انتگرال روش سیمپسون و روش ذوزنقه‌ای است. اگر چه روش‌های عددی مقدار دقیق انتگرال را به ما نمی‌دهند ولی در بعضی از مواقع که انتگرال تابعی قابل حل نیست یا حل آن مشکل است کمک زیادی به ما می‌کند.
 
{{multiple image
<!-- Essential parameters -->
| align = center
| direction = horizontal
| width = 300
<!-- Extra parameters -->
| header = Darboux sums
| header_align = center
| header_background =
| footer =
| footer_align =
| footer_background =
| background color =
 
|image1=Riemann Integration and Darboux Upper Sums.gif
|width1=300
|caption1=<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Darboux upper sums of the function y = x<sup>2</sup></div>
|alt1=Upper Darboux sum example
 
|image2=Riemann Integration and Darboux Lower Sums.gif
|width2=300
|caption2=<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Darboux lower sums of the function y = x<sup>2</sup></div>
|alt2=Lower Darboux sum example
}}
 
== کاربرد ==
۲۷۳

ویرایش