تفاوت میان نسخه‌های «ملک قاسم میرزا»

بدون خلاصه ویرایش
آقای [[یحیی ذکا]] نویسنده کتاب «تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام ایران» اعتقاد دارد که ملک قاسم میرزا نویسنده نخستین رساله عکاسی نیز هست. از آنجا که وی به ۶ زبان زنده دنیا تسلط داشته است، احتمالا تنها گزینه ممکن برای تالیف رساله کوچک «کتاب فوتوگرافی» می‌تواند باشد. این کتاب شامل ۱۴ صفحه در قطع ۱۵*۶ است و ابتدا در سال ۱۲۷۴ هجری قمری وارد کتابخانه [[اعتضادالسلطنه]] شد و سپس به کتابخانه [[مدرسه ناصری]] (سپهسالار) وقف شد.
ملک قاسم میرزا یکبار در جوانی و بار دوم در ۱۲۵۸ قمری به حکومت [[اورمیه]] منصوب می‌شود. پس از فوت [[محمد شاه]] در ۱۲۶۸ قمری [[ناصرالدین شاه]] قاجار نیز او را در حکومت [[اورمیه]] ابقا نمود. بدین ترتیب قرا اطراف دریاچه و خود دریاچه در اختیار وی بود و ایشان با قایقی در دریاچه سیاحت و شکار می‌نمود. در حکومت اورمیه از دوستداران فرهنگ غرب و حامی برپایی مدرسه به سبک نوین بود. خود در ۱۲۵۰ قمری نزد [[جاستین پرکینز]] انگلیسی را می‌آموزد. با میسیونهای مذهبی روابط دوستانه داشت و در ۱۲۵۵ قمری فرمانی از [[محمد شاه]] برادر زاده اش مبنی بر تاسیس مدرسه‌ای برای نشر علوم و تربیت جوانان مسیحی و مسلمان می‌گیرد. فرزندش [[امامقلی میرزا]] بعد از پدر جانشین و مدتی حاکم اورمیه می‌شود.
 
== دودمان ==
{{ahnentafel top|width=۱۰۰%}}
{{ahnentafel-compact5
|style=font-size: 90%; line-height: 110%;
|border=۱
|boxstyle=padding-top: 0; padding-bottom: 0;
|boxstyle_1=background-color: #FFFFFF;
|boxstyle_2=background-color: #DCDCDC;
|boxstyle_3=background-color: #D3D3D3;
|boxstyle_4=background-color: #E6E6FA;
|boxstyle_5=background-color: #F5F5DC;
|1= ۱. '''ملک قاسم میرزا'''
|2= ۲. [[فتحعلی‌شاه قاجار]]
|3= ۳. مریم بیگم
|4= ۴. [[حسینقلی خان جهانسوز|حسینقلی‌خان جهانسوز]]
|5= ۵. آغاباجی مهدعلیا
|6= ۶. [[امامقلی خان بیگلربیگی افشار]]
|7= ۷. دختر
|8= ۸. [[محمدحسن‌خان قاجار]]
|9= ۹. فاطمه‌خانم
|12= ۱۲. [[افشار قاسملو|رضاقلی‌خان بیگلربیگی افشار]]
|14= ۱۴. [[رستم‌خان افشار قاسملو]]
|16= ۱۶. [[فتحعلی‌خان قاجار]]
|17= ۱۷. خیرالنساء بیگم قاجار
|18= ۱۸. [[محمدخان قاجار قوانلو]]
|24=۲۴. [[افشار قاسملو|محمدموسی‌خان افشار]]
|28=۲۸. مهدی‌خان افشار قاسملو
 
}}</center>
{{ahnentafel bottom}}
 
 
== منابع ==