تفاوت میان نسخه‌های «مسجد جامع اردستان»

جز
;ایوان غربی
 
این ایوان به صفه امام حسن مجتبی (ع)و ویایا حکیم الملک معروف است در این صفه کتیبه‌ای به خط نستعلیق وجود دارد که قسمتهائی از آن خراب شده‚ در سقف این ایوان نقاشی‌ها وآیات قرآنی به طرز زیبائی نقش بسته ودر بالای آن مناره‌ای قرار دارد.
ومیتوان از ساکنین محترم آن اهالی آقای طالبی را نام برد که نقش اساسی در تعمیرات و حفظ این منبع ارزشمند ایرانی دارند.
 
۱۰۴

ویرایش