نجیب مایل هروی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ربات: حذف از رده:ویکی‌سازی رباتیک)
بدون خلاصۀ ویرایش
{{بدون منبع}}
'''نجیب مایل هروی''' محقق [[عرفان]] و [[ادبیات فارسی]] و اهل [[هرات]] است که ۴۰ سال پیش تاکنون ساکن ایران است و ده‌ها کتاب و صدها مقاله نوشته است. وی با نهادهای مختلفی چون [[کتابخانه مجلس]]، بنیاد [[محمود افشار]] و [[دائرةالمعارف بزرگ اسلامی]] همکاری دارد.
 
* معارف سلطان ولد فرزند مولانا جلال الدین محمد مولوی، نجیب مایل هروی، انتشارات مولی، چاپ دوم،۱۳۷۷،
* تاریخ و زبان افغانستان، نجیب مایل هروی، بنیاد موقوفات دکتر [[محمود افشار]] , ۱۳۷۱
 
 
== منابع ==
* http://www.nam-awaran.com/post/22
* [http://www.khawaran.com/%DA%AF%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%80%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B3%D9%80%D9%80%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%87%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%80%D9%80%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%81%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%80%D9%80%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html اســتاد نجيب مــايل هـــروي ازنخبــگان وفــرزانگــان طـــراز اول پهنــه دانش وپژوهـــش افغــانســـتان است]
* http://www.shamsfoundation.com/news-6055.aspx
 
{{ترتیب:مایل هروی، نجیب}}