باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
== زندگی ==
پروفسور ولادیمیر مینورسکی از سال ۱۸۹۶ تا ۱۹۰۰ در [[دانشگاه مسکو]] به تحصیل حقوق پرداخت و سپس مشغول آموختن زبان‌های شرقی در [[انستیتوی لازارف]] شد.در ان زما با اوج گیری افکار ناسیونالیستی نژادی مذهبی در قلمرو عثمانی با مرکزیت عثمانی که تنها کشور مروج فرهنگ اسلامی عثمانی ضد مسیحی و اروپایی بودو در صدد برپایی امپراطوری فرهنگی در مناطق ترک نشین و ترک زبان اسیا واروپاو روسیه تزاری که در تقابل با فرهنگ اروپایی بود جنبشی دانشگاهی (متشکل از اساتید و دانشجویان فعال در زمینه ی فرهنگ شور و خاور میانه) مخالفان نفوذ فرهنگ عثمانی در اروپا و خاورمیانه و قفقاز و روسیه ی بزرگ تشکیل شده بود که وی نیزاز پیشگامان جنبش مخالفان نفوذ فرهنگ عثمانی در اروپا و خاورمیانه و قفقاز و روسیه ی بزرگ بوده است
<small>در آن زما با اوج گیری افکار ناسیونالیستی نژادی مذهبی در قلمرو عثمانی با مرکزیت ترکیه که تنها کشور مروج فرهنگ اسلامی عثمانی ضد مسیحی و اروپایی بود. و در صدد برپایی امپراطوری فرهنگی در مناطق ترک نشین و ترک زبان اسیا واروپا و روسیه تزاری که در تقابل با فرهنگ اروپایی بود، جنبشی دانشگاهی (متشکل از اساتید و دانشجویان فعال در زمینه ی فرهنگ شور و خاور میانه) مخالفان نفوذ فرهنگ عثمانی در اروپا و خاورمیانه و قفقاز و روسیه ی بزرگ تشکیل شده بود، که وی نیزاز پیشگامان جنبش مخالفان نفوذ فرهنگ عثمانی در اروپا و خاورمیانه و قفقاز و روسیه ی بزرگ بوده است.</small>
وی در ۱۹۰۳ به خدمت وزارت امور خارجه [[روسیه]] درآمد و از ۱۹۰۴ تا ۱۹۰۸ در [[ایران]] و در شهر [[تبریز]] خدمت کرد.
 
کاربر گمنام