باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|کتاب=خاطرات مریم فیروز|نویسنده = مریم فرمانفرمائیان|ناشر =دیدگاه|چاپ=اول ۱۳۷۳|شهر=تهران|صفحه=۴۰|سال=۱۳۷۳|شابک=۹۶۴-۴۲۳-۲۸۷-۹}}</ref> و از [[فعالان حقوق زنان در ایران]] بود.
 
او دختر [[ترکعبدالحسین میرزا فرمانفرما]] شاهزاده [[اوغوزترک]] [[عبدالحسین میرزا فرمانفرمااوغوز]] شاهزاده [[قاجار]] و همسر [[نورالدین کیانوری]] از رهبران [[حزب توده]] بود. مریم فیروز که در سن هفتاد سالگی دستگیر و تحت شکنجه‌های جسمی و روحی شدید قرار گرفت همه دوران ۹ ‌ساله زندانش را در سلول انفرادی و در سخت‌ترین شرایط گذراند. او از این بابت در دنیا بی‌نظیر است.<ref>http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/02/120222_l10_mesdaghi_toudeh_party.shtml</ref>
 
== زندگی ==
کاربر گمنام