تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:محتوای غیرآزاد»

نقل قول مختصری از یک متن دارای حق تکثیر را می‌توان به این منظورها به کار برد: روشن کردن یک مطلب، برپا کردن یک متن یا زمینه و یا نسبت دادن یک دیدگاه یا ایده. متن دارای حق تکثیر که به صورت کلمه به کلمه استفاده می‌شود باید با علامت نقل قول یا نشانه‌گذاری ویژه باشد مثل نقل قول بلوکی هر تغییری نسبت به متن اصلی باید به روشنی مشخص شده باشد، مثل [براکت] برای بخش‌های افزوده و نشان حذف (...) برای بخش‌های زدوده شده. و تاکید هم باید بعد از علامت نقل نشخص شود مثل: «(تاکید اضافه شده است)» یا «(تاکید در متن اصلی)». به طور کلی، نقل قول مفصل متن دارای حق تکثیر استفاده منصفانه ''نیست'' و سیاست ویکی‌پدیا آن را منع می‌کند.
 
{{مدرک|}}<ref>
=== صدا ===
[[پرونده:امیر محمدی|14px|قاب|وسط|پلیس]]
</ref>=== صدا ===
کلیپ‌های کوتاه نمونه (کم‌تر از ۳۰ ثانیه) می‌تواند برای شناساندن سبک، گروه یا آهنگی سرشناس وقتی که همراه با تفسیر انتقادی یا تاریخی ضمن نام بردن از صاحب حق‌نشر باید استفاده شود.
 
کاربر ناشناس