باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
حذف حرف تکراری
;زادروزها
* [[۱۴۵۲ (میلادی)|۱۴۵۲]] - زادروز '''[[فردیناند دوم آراگون]]''' [[پادشاه]] آراگون ، کاستیا و لئون ، [[سیسیل]] و [[ناپل]]
* [[۱۵۰۳ (میلادی)|۱۵۰۳]] - زادروز '''[[فردیناند یکم، امپراتور مقدس روم]]''' [[امپراتور]] مقدس [[روم]] از ۱۵۵۸ میلادی ، [[پادشاه]] بوهم و [[مجارستان ]] از ۱۵۲۶ و همچنین [[پادشاه]] [[کرواسی]]، دالماتیا، اسلاونی
* [[۱۸۴۵ (میلادی)|۱۸۴۵]] - زادروز '''[[الکساندر سوم روسیه]]''' [[تزار]] [[روسیه]] از ۱۳ مارس ۱۸۸۱ تا هنگام مرگ
* [[۱۹۴۰ (میلادی)|۱۹۴۰]] - زادروز '''[[چاک نوریس]]''' [[بازیگر]] و [[ورزشکار]] [[آمریکایی]]