تفاوت میان نسخه‌های «ژوزه مائورو ده واسکونسلوس»

*[[موز وحشی]]، ۱۹۴۲، ترجمه‌ی [[قاسم صنعوی]]، نشر علم / ترجمه‌ی عباس پِژمان، نشر مرکز
*[[روزینا، قایق من]]، ۱۹۶۲، ترجمه‌ی [[قاسم صنعوی]]
*[[درخت زیبای من]]، ۱۹۶۸، ترجمه‌ی [[قاسم صنعوی]]، نشر راه‌مانا
*[[کاخ ژاپنی]]، ۱۹۶۹، ترجمه‌ی [[قاسم صنعوی]]
*[[خورشید را بیدار کنیم]]، ۱۹۷۴، ترجمه‌ی [[قاسم صنعوی]]، نشر راه‌مانا
۱۲۸

ویرایش