تفاوت میان نسخه‌های «ایزوتوپ پرتوزا»

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز با مترادف فارسی Uranium-۲۳۸ > اورانیم-۲۳۸
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز با مترادف فارسی Thallium-۲۰۴ > ایزوتوپ‌های تالیم)
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز با مترادف فارسی Uranium-۲۳۸ > اورانیم-۲۳۸)
| ۵۳۰۴٫۵
|-
| [[Uraniumاورانیم-238۲۳۸]]
| 12580 KBq/Kg (0.00000034 Ci/g)
| 4.468 billion years
۴٬۴۱۱٬۲۴۲

ویرایش