تفاوت میان نسخه‌های «شبه‌جزیره کریمه»

بدون خلاصه ویرایش
{{Infobox islands
| name = شبه جزیره کریمه
| image name = SeasCrimean Azovpeninsula and Blackedit1a.pngJPG
| image caption = شبه جزیره کریمه
| waterbody = [[دریای سیاه]]{{سخ}}[[دریای آزوف]]