باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۵ سال پیش
جز
مانفی صفحهٔ ریتم را به ضرب‌آهنگ منتقل کرد: معادل فارسی ارجح است خصوصا که متداول هم هست