باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
== تأسیس ==
در سال ۱۳۱۴ برای تشکیل دانشگاه، از طریق [[وزارت امور خارجه]] با وزارت امورخارجه فرانسه مکاتباتی به عمل آمد تا برای تشکیل چنین دانشگاهی عده‌ای افسر تحصیلکرده و زبده به عنوان مستشار به ایران اعزام نمایند. دولت فرانسه با این تقاضای ایران موافقت نموده و هیأتی را به ایران مأمور نمود تا دانشگاه ستاد و فرماندهی را در ایران تشکیل دهند و ارتقاء افسران از درجه سرهنگی به سرتیپی مشروط به طی این دوره شود. دولت فرانسه یک هیأت هفت نفری به شرح زیر به ایران اعزام نمود:<ref>عاقلی ۳۴۱</ref>{{سخ}}
۱- سپهبد [[سپهبدفرانسوا ژرژ ژاندر]] {{به فرانسوی|François-Georges Gendre}} (رئیس هیأت){{سخ}}
٢- سرهنگ روایه (افسر پیاده‌نظام){{سخ}}
۳- سرهنگ پشو (افسر مهندس و استحکامات){{سخ}}