تفاوت میان نسخه‌های «ابن قتیبه دینوری»

←‏آثار: ویکی‌سازی
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۲۴) +املا+مرتب+تمیز (۸.۸): + رده:تاریخ‌نگاران اهل ایران)
(←‏آثار: ویکی‌سازی)
ابن قتیبه دشمن [[معتزله]]، جبری‌مسلک، هودار برتری [[عرب]] بر [[عجم]] و از پیروان [[احمد بن حنبل]] بود.
== آثار ==
* تأویل غریب القرآن .
* غریب الحدیث.
* عیون الأخبار.
* کتاب المعارف.
* الأشربة.
* إصلاح الغلط .
* کتاب التقفیة.
* کتاب الخیل.
* کتاب المعانی الکبیر.
* أدب الکاتب
=== الامامه و السیاسه ===
کتاب الإمامة و السیاسة. به او نسب داده شده در حالی که ابن ندیم انرا در فهرست اثار او ذکر نکرده است در متن کتاب هم به طور واضح مطالبی هست که نشان از این دارد که این کتاب از ان ابن قیبیه نیست مثل
{{بهبود منبع بخش}}
کتاب مذکور از ابولیلی روایت می‌کند و ابولیلی سال(5148) شصت و پنج سال قبل از ابن قتیبه در کوفه قاضی بوده است
کتاب الإمامة و السیاسة. به او نسب داده شده در حالی که [[ابن ندیم]] انرا در فهرست اثار او ذکر نکرده است در متن کتاب هم به طور واضح مطالبی هست که نشان از این دارد که این کتاب از ان ابن قیبیه نیست مثل
مؤلف الامامه و السیاسه فتح اندلس را از زنی نقل کرده که خود او را دیده است و حال فتح اندلس 120 سال قبل از تولد ابن قتیبه بوده است.
کتاب مذکور از ابولیلی روایت می‌کند و ابولیلی سال(5148۵۱۴۸) شصت و پنج سال قبل از ابن قتیبه در کوفه قاضی بوده است. مؤلف الامامه و السیاسه فتح اندلس را از زنی نقل کرده که خود او را دیده است و حال فتح اندلس ۱۲۰ سال قبل از تولد ابن قتیبه بوده است.
مستشرق معروف بروکلمان Brakeman می‌گوید: کتاب‌الامامه و السیاسه را به ابن قتیبه نسبت داده‌اند. در حالی که دی گوی DEGEIE می‌گوید: کتاب الامامه و السیاسه در مصر یا در مغرب و در زمان ابن قتیبه تصنیف شده است و قسمتی از آن کتاب از تاریخ ابن‌حبیب مأخوذ شده است.(تاریخ الادب العربی، ج:۲، ص220ص۲۲۰) و در دائرةالمعارف الاسلامیة نیز آمده است: این کتاب را به ابن قتیبه نسبت داده‌اند در حالیکه دی گوی DE GEIE ترجیح می‌دهد که مصنف آن مردی مصری یا مغربی و معاصر ابن قتیبه بوده است.(الشنتاوی، احمد، زکی خورشید، ابراهیم، دائرةالمعارف الاسلامیة (1۱/262۲۶۲) دار‌المعرفةدارالمعرفة بیروت) و جالب تر از همه آنکه نویسندگان دائرةالمعارف بزرگ اسلامی که به کوشش 227۲۲۷ نفر از محققان و اساتید بنام کشورمان گردآوری‌شده است در فهرست تصانیف ابن قتیبه چنین مرقوم می‌دارند: کتابهایی که انتسابشان به ابن قتیبه قطعاً یا به احتمال قوی مردود است: ۱ـ الالفاظ المغربة بالالقاب المعربة، که نسخه‌ای از آن در جامعه القرویین فاس موجود است، (کوکنت، همان 162۱۶۲) ۲ـ الامامة و السیاسةکه بارها به چاپ رسیده، از جمله در 1957۱۹۵۷ م در قاهره و نیز در 1985۱۹۸۵ م به کوشش طه محمد زینی. (دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، ج ۴، ص: 459،۴۵۹، چاپ اول تهران 1369۱۳۶۹ شمسی)
 
== پانویس ==