تفاوت میان نسخه‌های «یوگسلاو»

جز
ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار
جز (ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار)
'''یوگسلاو''' عنوانی است ساخته شده برای اشاره به اتحادیه [[اسلاوهای جنوبی]]، که معمولاً در دو عرصه معنایی ،معنایی، یکی [[قومیت|قومیتی]] و دیگر اشاره به شهروندان [[یوگسلاوی]] از آن استفاده شده است . طرفداران هویت یوگسلاو در تاریخ ،تاریخ، چه فرهنگی و چه سیاسی ،سیاسی، این هویت را برای تمامی مردمان میراث دار اسلاوهای جنوبی ،جنوبی، شامل ساکنان [[بوسنی و هرزگوین]] ، [[بلغارستان]] ، [[کرواسی]] ، [[مونته‌نگرو]] ، [[صربستان]] و مناطق در مناقشه [[کوزوو]] ، [[اسلوونی]] و [[جمهوری مقدونیه]] .<ref>Lenard J. Cohen. ''Broken bonds: Yugoslavia's disintegration and Balkan politics in transition''. 2nd edition. Boulder, Colorado, USA: Westview Press, 1995. Pp. 4.</ref>. تلاش هاییتلاش‌هایی برای وارد کردن [[بلغارستان]] به [[یوگسلاوی]] صورت گرفت که ناموفق بود.<ref>Ahmet Ersoy, Maciej Górny, Vangelis Kechriotis. Modernism: The Creation of Nation-States. Central European University Press, 2010. Pp. 363.</ref>
 
در معنای قومیتی ،قومیتی، یوگسلاو شخصی است که خود را منحصراً یوگسلاو بداند و هیچ هویت قومیتی دیگری برای خود قائل نباشد . یوگسلاو همچنین به معنای ملیت چند قومیتی یوگسلاوی که شامل هویت هایهویت‌های قومی-قبیله ایقبیله‌ای مانند [[کروات]] ، [[صرب]] و ... درش می شدمی‌شد نیز به کار برده می شدمی‌شد.<ref name=wachte>{{cite book |last=Wachte |first=Andrew | title=Making a Nation, Breaking a Nation Making a Nation, Breaking a Nation Literature and Cultural Politics in Yugoslavia |publisher=Stanford University Press |year=1998 |page=93 |isbn=0-8047-3181-0}}</ref>
 
در [[جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی]] در نوشته هاینوشته‌های رسمی، برای اشاره به معنای قومیتی یوگسلاویوگسلاو، ،آنآن را در میان کوتیشن قرار می دادند ،می‌دادند، تا از یوگسلاو به معنای شهروند [[یوگسلاوی]] تمیز داده شود. کمی پس از [[فروپاشی یوگسلاوی]] بسیاری از کسانی که خود را از لحاظ قومتی یوگسلاو می دانستندمی‌دانستند دوباره به هویت هایهویت‌های قومی سنتی شان یعنی [[صرب]] ، [[کروات]] ، [[بوسنیایی]] و ... بازگشتند و گروه کوچک باقی‌مانده بر هویت یوگسلاو نیز توسط دولت هایدولت‌های جدید به رسمیت شناخته نشدند. بعضی نیز تلاش کردند که به هویتهویت‌های هایمنطقه‌ای منطقه ای بازگردند ،بازگردند، به خصوص در مناطق چند قومی تاریخی مانند [[ایستریا]] ، [[وویوودینا]] و [[بوسنی]] . با این همه هنوز هم بسیاری از عنوان یوگسلاو استفاده می کنندمی‌کنند. <ref name="uscens">{{cite web | url = http://factfinder2.census.gov/bkmk/table/1.0/en/ACS/10_3YR/S0201//popgroup~585 | title = Selected population profile in the United States - Yugoslavian (176-177) | work = American Community Survey 2008-2010 3-Year Estimates | publisher = [[اداره آمار آمریکا]] | accessdate = 2012-04-18}}</ref><ref name="serbcens">[http://webrzs.stat.gov.rs/axd/en/popis.htm 2002 census in Republic of Serbia]</ref><ref name="CAN">[http://www12.statcan.ca/english/census06/data/topics/RetrieveProductTable.cfm?ALEVEL=3&APATH=3&CATNO=&DETAIL=0&DIM=&DS=99&FL=0&FREE=0&GAL=0&GC=99&GK=NA&GRP=1&IPS=&METH=0&ORDER=1&PID=92333&PTYPE=88971&RL=0&S=1&ShowAll=No&StartRow=1&SUB=801&Temporal=2006&Theme=80&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF= Ethnic Origin (247), Single and Multiple Ethnic Origin Responses (3) and Sex (3) for the Population of Canada]</ref>
 
== نگارخانه ==
 
== منابع ==
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Yugoslavs ویکی‌پدیای انگلیسی]
{{پانویس}}