تفاوت میان نسخه‌های «اوکراینی‌ها»

جز
ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار
جز (ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار)
|pop1 = 1,927,988<ref name="rus2010">[http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/per-itog/tab5.xls Ethnic composition of the population of the Russian Federation] / [http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm Information materials on the final results of the 2010 Russian census] {{ru icon}}</ref><!-- تکمیل یادکرد توسط ربات از ویکی انگلیسی -->
|region2 = {{flag|Canada}}
|pop2 = 1,209,085۱٬۲۰۹٬۰۸۵
|ref2 = <ref name="Population">Statistics include non-primary ancestry reports. "Ukrainians" being of partial descent figured in numbers.</ref><ref>{{cite web|title=Ethnic origins, 2006 counts, for Canada, provinces and territories – 20% sample data|url=http://www12.statcan.ca/english/census06/data/highlights/ethnic/pages/Page.cfm?Lang=E&Geo=PR&Code=01&Data=Count&Table=2&StartRec=1&Sort=3&Display=All&CSDFilter=5000}}</ref>
|region3 = {{flag|United States}}
|pop3 = 961,113۹۶۱٬۱۱۳
|ref3 = <ref name="Population"/><ref>[http://factfinder.census.gov/servlet/ADPTable?_bm=y&-geo_id=01000US&-ds_name=ACS_2006_EST_G00_&-_lang=en&-_caller=geoselect&-format= "Census 2006 ACS Ancestry estimates"]</ref>
|region4 = {{flag|Brazil}}
|pop4 = 500,000۵۰۰٬۰۰۰
|ref4 = <ref name="Population"/><ref>[http://www.parana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=7 People of Ukrainian descent in Brazil]</ref>
|region5 = {{flag|Moldova}}
|pop5 = 375,000۳۷۵٬۰۰۰
|ref5 = <ref name="Population"/><ref>{{cite web|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/md.html|title=Moldova}}</ref>
|region6 = {{flag|Kazakhstan}}
|pop6 = 333,000۳۳۳٬۰۰۰
|ref6 = <ref>{{cite web| url = http://www.eng.stat.kz/news/Pages/n1_12_11_10.aspx| title = The results of the national population census in 2009}}</ref>
|region7 = {{flag|Italy}}
|pop7 = 320,070۳۲۰٬۰۷۰
|ref7 = {{Citation needed|date=February 2012}}
|region8 = {{flag|Poland}}
|pop8 = 300,000۳۰۰٬۰۰۰
|ref8 = {{Citation needed|date=February 2012}}
|region9 = {{flag|Argentina}}
|pop9 = 300,000۳۰۰٬۰۰۰
|ref9 = <ref name="Population"/><ref name="Ucrania.com">[http://www.ucrania.com/Articulos/tabid/57/ctl/Details/mid/388/ItemID/1/language/en-US/Default.aspx Ucrania.com] (in Spanish)</ref><!-- تکمیل یادکرد توسط ربات از ویکی انگلیسی -->
|region10 = {{flag|Belarus}}
|pop10 = 159,000۱۵۹٬۰۰۰
|ref10 = <ref>{{cite web|url=http://belstat.gov.by/homep/en/census/2009/main.php|title=Belarus National Census 2009. Ethnic composition
|accessdate=2010-12-27|date=|year=2009|work=National Statistical Committee of the Republic of Belarus}}</ref>
|region11 = {{flag|Uzbekistan}}
|pop11 = 104,720۱۰۴٬۷۲۰ - 128,100۱۲۸٬۱۰۰
|ref11 = <ref name="Population"/><ref name="Uzbek">{{cite web|url=http://www.library.cjes.ru/online/?a=con&b_id=416&c_id=4481|title=Ethnic Atlas of Uzbekistan
|accessdate=2011-03-29|work= «ООФС — Узбекистан»}}</ref><ref name="destatis">{{cite web|url=http://www.destatis.de/basis/e/bevoe/bevoetab10.htm|title=Startseite
|accessdate=2007-08-05|work=Statistisches Bundesamt Deutschland}}</ref>
|region12 = {{flag|Czech Republic}}
|pop12 = 126,613۱۲۶٬۶۱۳
|ref12 = <ref>[http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/engkapitola/ciz_pocet_cizincu Number of foreigners in the CR], ''Czech Statistics Office'', 31 May 2008</ref>
|ref12 = <ref name="Population"/><ref name="Article">{{cite web|url=http://www.ucrania.com/article_read.asp?id=69|title=Article
|accessdate=2007-08-05|work=Ucrania.com|language=Spanish |archiveurl = http://web.archive.org/web/20070928092248/http://www.ucrania.com/article_read.asp?id=69 <!-- Bot retrieved archive --> |archivedate = 2007-09-28}}</ref>
|region13 ={{flag|Portugal}}
|pop13 = 52,293۵۲٬۲۹۳
|ref13 =<ref name="SEFSTAT Portal de estatísticas">{{Citation
|url=http://sefstat.sef.pt/Docs/Distritos_2009.pdf|title=População Estrangeira em Portugal – 2009
|date=December 31, 2009|format=pdf|accessdate=2011-04-16}}</ref>
|region14 = {{flag|Romania}}
|pop14 = 51,703۵۱٬۷۰۳
|ref14 = <ref>{{cite web|url=http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2012/02/Comunicat_DATE_PROVIZORII_RPL_2011.pdf|title=Romanian 2011 census |publisher=www.edrc.ro|accessdate=2011-12-13|last=|first=}}</ref>
|region15 = {{flag|Latvia}}
|pop15 = 45,699۴۵٬۶۹۹
|ref15 = <ref>[http://www.csb.gov.lv/en/notikumi/key-provisional-results-population-and-housing-census-2011-33306.html]</ref>
|region16 = {{flag|Azerbaijan}}
|pop16 = 30,000۳۰٬۰۰۰
|ref16 = <ref>[http://www.eurasianet.org/resource/azerbaijan/hypermail/200103/0062.html]</ref>
|region17 = {{flag|Syria}}
|pop17 = 27,878۲۷٬۸۷۸
|ref17 = {{Citation needed|date=March 2012}}<!-- Yes, citation needed; especially since the start of the Syrian Civil War (2011–present). -->
|region18 = {{flag|Estonia}}
|pop18 = 27,530۲۷٬۵۳۰
|ref18 = <ref>{{cite web|url=http://www.stat.ee/34278|title=Population by ethnic nationality, 1 January, years|publisher=[[Statistics Estonia]]|year=2011|accessdate=21 March 2012}}</ref>
|region19 = {{flag|Kyrgyzstan}}
|pop19 = 21,924۲۱٬۹۲۴
|ref19 = <ref>{{cite web|url=http://212.42.101.100:8088/nacstat/sites/default/files/3.1.pdf|title=Kyrgyzstan National Census 2009, population by ethnicity|publisher=Department of Kyrgyzstan|accessdate=2011-03-29}}</ref>
|region20 = {{flag|Lithuania}}
|pop20 = 21,100۲۱٬۱۰۰
|ref20 = <ref>[http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3010215&PLanguage=0&TableStyle=&Buttons=&PXSId=3236&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rvar11=&rvar12=&rvar13=&rvar14=]</ref>
|region21 = {{flag|Greece}}
|pop21 = 19,785۱۹٬۷۸۵
|ref21 = <ref>http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1605/Other/A1605_SPO15_TB_AN_00_2006_07_F_EN.pdf</ref>
|region22 = {{flag|Georgia}}
|pop22 = 7,039۷٬۰۳۹
|ref22 = <ref>[http://www.ecmicaucasus.org/upload/stats/Census%202002.pdf 2002 Georgian census]</ref>
|region23 = {{flag|Denmark}}
|pop23 = 6,795۶٬۷۹۵
|ref23 = <ref>{{cite web|title=Statistics Denmark:FOLK2: Population 1. January by sex, age, ancestry, country of origin and citizenship|url=http://www.statbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1280|publisher=Statistics Denmark|accessdate=3 August 2012}}</ref>
|region24 = {{flag|Armenia}}
|pop24 = 6,125۶٬۱۲۵
|ref24 = <ref>[http://www.joshuaproject.net/peopctry.php]</ref>
|langs = [[Ukrainian language|Ukrainian]]<ref name="ReferenceA">http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?AddButton=pages\U\K\Ukrainians.htm</ref><ref name="slovari.yandex.ru">http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00082/02700.htm?text=украинцы&stpar3=1.1</ref><ref name="encyclopedia.com">http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3404101422.html</ref>
|region25 = {{flag|Bulgaria}}
|pop25 = 2,489۲٬۴۸۹
|ref25 = <ref>[http://www.nsi.bg/Census/Ethnos.htm 2001 Official Bulgarian Census statistics.]</ref>
|langs = [[زبان اوکراینی|اوکراینی]]
|rels =
<small>'''[[بی‌دین]], [[بی‌خدایی]] or unaffiliated''' - '''۶۲,۵%۶۲٬۵٪'''</small>{{سخ}}
<small>'''مذهبی یا وابسته''' - '''%۳۷,۵۳۷٬۵'''</small>
|related=
Other [[Slavs]], particularly other [[East Slavs]]
}}
 
'''اوکراینیان''' (({{lang-uk|українці}}، ''ukrayintsi'') قومی از گروه اسلاوی خاوری هستند که بومی اوکراین میباشند،می‌باشند، اوکراینیها ششمین (۶) [[گروه نژادی]] بزرگ اروپا بهشمار میروندمی‌روند..<ref>[http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?AddButton=pages\U\K\Ukrainians.htm The sixth-largest nation in Europe.]</ref>. به دستور [[قانون اساسی]] اوکراین همه شهروندان این کشور به عنوان "اوکراینی" شناخته میشوندمی‌شوند. با توجه به برخی از تعاریف [[فرهنگ لغت]]، نام "ساکنان اوکراین"، '''اوکراینی''' یا '''مردم اوکراینی''' است .<ref>[http://www.merriam-webster.com/dictionary/ukrainians?show=0&t=1293151953 Definition of UKRAINIAN], [[Merriam-Webster]]</ref>. [[بلاروس‌ها]] و [[مردم روس|روس هاروس‌ها]] نزدیک ترین خویشاوندان نژادی اوکراینی ها ،اوکراینی‌ها، به شمار میروندمی‌روند.
 
== منابع ==