تفاوت میان نسخه‌های «اسکندر مقدونی»

جز
 
فیلیپ و اسکندر پس از پیروزی در نبرد خایرونیا بی‌دردسر در [[پلوپونز]] پیشروی کردند و مورد استقبال تمامی شهرها قرار گرفتند. اگرچه وقتی به [[اسپارت]] رسیدند مورد بی‌مهری قرار گرفتند ولی به جنگ نیز متوسل نشدند. فیلیپ در [[کورینتوس|کورنت]] بین اکثر دولت‌شهرهای یونانی به‌جز اسپارت یک «اتحادیهٔ هلنی» برقرار کرد و خود را [[هژمون]] (فرمانده اعظم) این اتحادیه نامید و طرح‌هایش برای حمله به [[امپراتوری هخامنشیان]] را علنی کرد.
 
ثیشسیشیشسشیشیسبسشبسشسسبس
سیبسبسبیسی
بسیبسبسبس
 
== پادشاه مقدونیه ==
۱۰۴

ویرایش