تفاوت میان نسخه‌های «دوازده‌ضلعی»

گسترش
(گسترش)
(گسترش)
|[[File:3.4.3.12 vertex.png|120px]]<BR>3.4.3.12
|}
۳ مثال از کاربرد دوازده‌ضلعی منتظم در کاشی‌کاری در زیر ارائه شده است:
{| width=640 class="wikitable"
|[[Image:Tile 3bb.svg|300px|Tile 3bb.svg]]{{سخ}}کاشی‌کاری نیمه‌منتظم ۳٫۱۲٫۱۲
|[[Image:Tile 46b.svg|300px]]{{سخ}}کاشی‌کاری نیمه‌منتظم ۴٫۶٫۱۲
|[[Image:Dem3343tbc.gif|300px]]{{سخ}}کاشی‌کاری غیرمنتظم ۳٫۳٫۴٫۱۲ و ۳٫۳٫۳٫۳٫۳٫۳
 
== ترسیم دوازه‌ضلعی منتظم ==