باز کردن منو اصلی

تغییرات

۴۲ بایت حذف‌شده ،  ۱۱ سال پیش
ویکی‌سازی
 
اگر [[اجتماع (مجموعه)|اجتماع]] دو مجموعه A و B را با <math>A\cup B</math> نشان دهیم، به ازای هر سه مجموعه A، B و C داریم:
{{چپچین}}
* <math>A\cap A = A</math>
* <math>A\cap B = B\cap A</math>
* <math>A\cap (B\cup C) = (A\cap B)\cup(A\cap C)</math>
* <math>A\cup (B\cap C) = (A\cup B)\cap (A\cup C)</math>
{{پایان چپچین}}
* <math>A\subseteq B</math> اگر و تنها اگر <math>A\cap B = A</math>.
 
== منابع ==
{{چپ‌چین}}
*Enderton, H. B. ''Elements of Set Theory'', 2nd edition, ACADEMIC Press, Inc., 1977. ISBN: 7-238440-12-0
{{پایان چپ‌چین}}